Wisby Ölgilles blogg

Wisby Ölgilles blogg

Fastställda mötesdagar

AllmäntPosted by Benny Tue, November 06, 2012 18:54:29

Gillet har på sommarmötet 2012 hos broder Truls i Viklau nu bestämt fyra fastställda mötesdagar. Borta är nu den stora dragkampen om när nästa möte skall läggas.

ÅRSMÖTET - SISTA LÖRDAGEN I MARS

SOMMARMÖTET - FÖRSTA LÖRDAGEN I JUNI

HÖSTMÖTET - FÖRSTA LÖRDAGEN I SEPTEMBER

JULMÖTET - SKYLTSÖNDAGEN

Skyltsöndagen kan inträffa som sista söndag i november men är oftast som första söndag i december.

För oss medlemmar som bor i Sverige (fastlandet) är detta naturligtvis en fördel , då vi inte missar en "vanlig" dag i veckan.

Medaljens baksida är ju att det spelas förträfflig och spännande engelsk fotboll på lördagar just under mötestid huh !!

Livet består som bekant av svåra prioriteringar....